Poland’s Top Radio Station remembers Che Guevara–citing Babalusian book

che5

Jak wspominaj? ?wiadkowie, zna? tylko dwa rodzaje wyroków – rozstrzelanie lub ci??kie roboty. Z relacji wi??niów wy?ania si? posta? cz?owieka, który czerpa? wielk? przyjemno?? z zadawania bólu swoim ofiarom. To w?a?nie z tego powodu historyk Humberto Fontova, okre?la? Che mianem “tchórza i zabójcy dzieci”.

Entire story here.

(For all I understand of Polish they might be denouncing me as a colossal jackass–but hey! They spelled my name right!)

che5